દેશમાં કોરોનાના કેસ ૧૧ લાખને પાર


દેશમાં કોરોનાના કેસ ૧૧ લાખને પાર : ૨૪ કલાકમાં કોરોનાના સૌથી વધુ ૪૦, ૪૨૫ કેસ : ૨૪ કલાકમાં ૬૮૧ મોત, કુલ ૨૭, ૪૯૭ લોકોના મોત દેશમાં #Covid_19 ના અત્યાર સુધી કુલ ૧૧,૧૮,૦૪૩ કેસ ૨૪ કલાકમાં દેશભરમાં ૨૨,૬૬૪ દર્દી સાજા થયા

No votes yet.
Please wait...