એર ઇન્ડિયાની મુંબઇ – અમદાવાદ ફલાઇટમાં આગની ઘટનાઃ કોઇ જાનહાનિ નથી


એર ઈન્ડિયાનું એક પેસેન્જર વિમાન ગઈ કાલે રાતે અમદાવાદ જવા માટે અહીંથી ટેક ઓફ કરવાની તૈયારીમાં હતું એ વખતે એમાં આગ લાગી હોવાનું જણાયું હતું. સત્તાવાર સૂત્રોએ કનિદૈ લાકિઅ કહ્યું કે એ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. આગની ઘટના રાતે લગભગ ૯.૨૦ વાગ્યાના સુમારે થઈ હતી. એર ઈન્ડિયાની એરબસ ફલાઈટ એઆઈ-૦૯૧ અમદાવાદ માટે કનિદૈ લાકિઅ ટેક-ઓફ કરવાની અકિલા તૈયારીમાં જ હતી ત્યારે પોર્ટ એન્જિનમાં આગ લાગી હતી. વિમાનના ટેક-ઓફ પર દેખરેખ રાખી રહેલા એરપોર્ટના એક ગ્રાઉન્ડ અધિકારીને કનિદૈ લાકિઅ પોર્ટ એન્જિનમાંથી ધૂમાડો નીકળતાં દેખાયો હતો અને તરત જ ફલાઈટના પાઈલટને અકીલા જાણ કરી હતી. પાઈલટે તરત જ વિમાનના બંને એન્જિન બંધ કરી કનિદૈ લાકિઅ દીધા હતા અને ટેક-ઓફ કરવાનું ટાળ્યું હતું. પ્રવાસીઓને સુરક્ષિત રીતે વિમાનમાંથી ઉતારવામાં આવ્યા હતા અને અન્ય ફલાઈટ મારફત એમને રવાના કરવામાં કનિદૈ લાકિઅ આવ્યા હતા. ત્યારબાદ વિમાનને વધુ ચકાસણી માટે ટો કરી જવાયું હતું.

No votes yet.
Please wait...